AMBULANCE
NAME ADDRESS MOBILE NO.
Agarwal Yuva Manch Bhagalpur 2421376,2421295
Bhartiya Seva Sangh Bhagalpur 2422705, 2423533
Gayatri Nursing Home Bhagalpur 2400547, 2400933
Lions Club Bhagalpur 2301789, 2620789
Life Line Hospital Bhagalpur 2300485
Rukmani Devi Budhia Hospital Bhagalpur 2500137, 2500318
Jain Mata Smriti Nyas Bhagalpur 2302381 , 2420058
Lions Club Devi Babu Dharmshala Bhagalpur 2422447
Rotary Club Of Bhagalpur Bhagalpur 21400741, 2420206
Sai Care Ulltrasound Bhagalpur 8084262282, 9234692639